Θουκιδίδη 1, Χρυσούπολη, Καβάλα, Καβάλας - Τ.Κ.: 64200

Τηλέφωνο: 2591047030

Κινητό: 6980240189

E-mail: michkoumt@gmail.com

Υπεύθυνος: Κουμτζής Μιχάλης

Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 46727

Ιστοσελίδα: http://www.koumtzis.gr